Říjen 2016

Noční myšlenka

30. října 2016 v 21:08 | Patt
Podívej se kolem sebe .. co vidíš ?
V tuto chívli asi tmu .. ale i ve tmě je přece světlo .. každý vidíme co vidět chceme ..po čem toužíš:? co chceš? Ano tytto otázky všichni moc dobře známe dávají nám je roidče, ve škole i momo ní..
Jak má člověk vědět pro co je na tomto světě určen. V tomto životě chci být emm.
a c o jsem byla v tom minulém.. jistě do minulosti se dívat nemáme.. ale pokud se do ní nepodíváme nemůžeme se poučit z chyb .


Ty jsi moje chyba jsi můj hřích i má vášeň má touha jsi všechno co n a tomto světě zrovna v tuto chvíli potřebuji.
Když zavřu oči vnímám tvoji vůni. Když se projdu po ulici vidím aspoň 5 lidí Tobě podobných .. Mám chuť zakřičet na ně tvé jméno ale v poslední chvíli se zarazím a uvědomím si ,že jsi vlastně uplně jinde.